Edebalk, Per Gunnar. ”Bismarck Och De första socialförsäkringarna”. Socialvetenskaplig tidskrift 10, no. 4 (mars 8, 2016). åtkomstdatum juni 23, 2024. https://socvet.se/article/view/2649.