Närvänen, Anna-Liisa, och Pia Åsbring. ”Kroniskt trötthetssyndrom, ?Bromyalgi Och Risken Att Bli Stigmatiserad”. Socialvetenskaplig tidskrift 11, no. 1 (mars 28, 2016). åtkomstdatum september 22, 2023. https://socvet.se/article/view/2647.