Bergmark, Åke, och Tommy Lundström. ”Det Sociala Arbetets Viktigaste Resurs? Om Omfattningen Av Personal Inom socialtjänstens Individ- Och Familjeomsorg”. Socialvetenskaplig tidskrift 11, no. 2 (mars 28, 2016). åtkomstdatum november 30, 2023. https://socvet.se/article/view/2642.