Eriksson, Bengt G. ”Osäkerhetens återkomst. Att åldras I risksamhället”. Socialvetenskaplig tidskrift 11, no. 3-4 (mars 28, 2016). åtkomstdatum april 15, 2024. https://socvet.se/article/view/2637.