Melin Emilsson, Ulla. ”Gruppboende för Dementa - En Omsorgsform Eller Ett Begrepp I försvinnande?”. Socialvetenskaplig tidskrift 11, no. 3-4 (mars 28, 2016). åtkomstdatum april 15, 2024. https://socvet.se/article/view/2635.