Evertsson, Lars, och Stina Johansson. ”Epilog”. Socialvetenskaplig tidskrift 11, no. 3-4 (mars 28, 2016). åtkomstdatum juni 23, 2024. https://socvet.se/article/view/2633.