Hjort, Torbjörn. ”Forskning Om Konsumtionsvillkor för hushåll Med Knapp Ekonomi – Ett Svagt Utvecklat fält”. Socialvetenskaplig tidskrift 12, no. 1 (mars 28, 2016). åtkomstdatum februari 25, 2024. https://socvet.se/article/view/2627.