Johansson, Staffan. ”Socialtjänstens Organisation Som Forskningsobjekt”. Socialvetenskaplig tidskrift 12, no. 2-3 (mars 28, 2016). åtkomstdatum september 22, 2023. https://socvet.se/article/view/2625.