Wiklund, Stefan. ”Social barnavård I Nya Former. Om Marknadsorientering Inom barnavårdsarbetet”. Socialvetenskaplig tidskrift 12, no. 2-3 (mars 28, 2016). åtkomstdatum juni 21, 2024. https://socvet.se/article/view/2624.