Dellgran, Peter, och Staffan Höjer. ”Rörelser I Tiden. Professionalisering Och Privatisering I Socialt Arbete”. Socialvetenskaplig tidskrift 12, no. 2-3 (mars 28, 2016). åtkomstdatum april 19, 2024. https://socvet.se/article/view/2623.