Bergmark, Åke, och Tommy Lundström. ”En Sak I Taget? Om Specialisering Inom socialtjänstens Individ- Och Familjeomsorg”. Socialvetenskaplig tidskrift 12, no. 2-3 (mars 28, 2016). åtkomstdatum juni 21, 2024. https://socvet.se/article/view/2618.