Bergmark, Anders, och Tommy Lundström. ”Mot En Evidensbaserad Praktik? - Om färdriktningen I Socialt Arbete”. Socialvetenskaplig tidskrift 13, no. 2 (mars 31, 2016). åtkomstdatum november 30, 2023. https://socvet.se/article/view/2605.