Topor, Alain. ”Vetenskaplighetens Dunkla Subjektivitet Om En kunskapsöversikt från Socialstyrelsen”. Socialvetenskaplig tidskrift 13, no. 3 (mars 31, 2016). åtkomstdatum januari 27, 2023. https://socvet.se/article/view/2602.