Bragesjö, Fredrik, och Margareta Hallberg. ”Vetenskaplig Kunskap Som Problem för Beslutsfattare Och Praktiker? Exemplet mässlingsvaccination”. Socialvetenskaplig tidskrift 13, no. 3 (mars 31, 2016). åtkomstdatum juni 21, 2024. https://socvet.se/article/view/2601.