Ahnlund, Petra, och Stina Johansson. ”Omvårdnadsutbildning Som mål Eller Medel? Om Legitimitetsproblem Och Kunskapssyn”. Socialvetenskaplig tidskrift 13, no. 3 (mars 31, 2016). åtkomstdatum december 2, 2023. https://socvet.se/article/view/2600.