Billquist, Leila, och Lisbeth Johnsson. ”Sociala Akter Som Empiri. Om möjligheter Och svårigheter Med Att använda Socialarbetares Dokumentation I Forskningssyfte”. Socialvetenskaplig tidskrift 14, no. 1 (mars 31, 2016). åtkomstdatum september 22, 2023. https://socvet.se/article/view/2595.