Bergmark, Åke, och Renate Minas. ”Decentraliserad välfärd Eller Medborgerliga rättigheter? Om omfördelning Av Makt Och Ansvar Mellan Stat Och Kommun”. Socialvetenskaplig tidskrift 14, no. 2-3 (april 11, 2016). åtkomstdatum december 2, 2023. https://socvet.se/article/view/2587.