Bohlin, Ulla. ”Konduktiv Pedagogik – Mellan Evidens Och Existens?”. Socialvetenskaplig tidskrift 14, no. 4 (april 11, 2016). åtkomstdatum juni 23, 2024. https://socvet.se/article/view/2584.