Andersson, Gunvor. ”Barndomens Placeringar Och Ungas Tillbakablick”. Socialvetenskaplig tidskrift 15, no. 2 (april 11, 2016). åtkomstdatum juni 23, 2024. https://socvet.se/article/view/2575.