Agerström, Jens, Rickard Carlsson, Bo Ekehammar, och Dan-Olof Rooth. ”Svenska Arbetsgivares Implicita Stereotyper Av Arabiska Muslimer Och överviktiga”. Socialvetenskaplig tidskrift 15, no. 3-4 (april 11, 2016). åtkomstdatum juni 5, 2023. https://socvet.se/article/view/2574.