Kalonaityte, Viktorija, Victoria Kawesa, och Adiam Tedros. ”Svarta(s) Strategier: Att Hantera Rasism Och Diskriminering Som Svart Svensk”. Socialvetenskaplig tidskrift 15, no. 3-4 (april 11, 2016). åtkomstdatum juni 5, 2023. https://socvet.se/article/view/2573.