Hedin, Ulla-Carin, och Sven-Axel Månsson. ”Repressalier Mot Kritiker I Offentliga Organisationer”. Socialvetenskaplig tidskrift 15, no. 3-4 (april 11, 2016). åtkomstdatum maj 25, 2024. https://socvet.se/article/view/2572.