Vist, Gunnhild. ”Rasisme Og Diskriminering: Komplekse Begrep Med Mange Innhold”. Socialvetenskaplig tidskrift 15, no. 3-4 (april 11, 2016). åtkomstdatum juni 10, 2023. https://socvet.se/article/view/2571.