Vist, Gunnhild. ”Rasisme Og Diskriminering: Komplekse Begrep Med Mange Innhold”. Socialvetenskaplig tidskrift 15, no. 3-4 (april 11, 2016). åtkomstdatum maj 25, 2024. https://socvet.se/article/view/2571.