Alinia, Minoo. ”Ett Hem I rörelse: Diasporisk Mobilisering I Den Svenska Gemenskapens Periferi”. Socialvetenskaplig tidskrift 15, no. 3-4 (april 11, 2016). åtkomstdatum juni 5, 2023. https://socvet.se/article/view/2570.