Calleman, Catharina. ”En motsättning Mellan Två Principer Om Likabehandling? Om rätten Att välja Personlig Assistent”. Socialvetenskaplig tidskrift 15, no. 3-4 (april 11, 2016). åtkomstdatum juni 5, 2023. https://socvet.se/article/view/2568.