Carlsson, Ninni. ”En »dålig« Flicka. Könskonstruktioner I berättelser Om Sexuella övergrepp”. Socialvetenskaplig tidskrift 15, no. 3-4 (april 11, 2016). åtkomstdatum september 22, 2023. https://socvet.se/article/view/2567.