Carlsson, Ninni. ”En »dålig« Flicka. Könskonstruktioner I berättelser Om Sexuella övergrepp”. Socialvetenskaplig tidskrift 15, no. 3-4 (april 11, 2016). åtkomstdatum juli 17, 2024. https://socvet.se/article/view/2567.