Sahlin, Ingrid, och Nora Machado. ”Diskriminering Och Exkludering. En Introduktion”. Socialvetenskaplig tidskrift 15, no. 3-4 (april 11, 2016). åtkomstdatum april 20, 2024. https://socvet.se/article/view/2565.