Bergmark, Anders, och Tommy Lundström. ”Socialstyrelsen, Dronten Och Den Evidensbaserade Praktiken”. Socialvetenskaplig tidskrift 18, no. 3 (december 3, 2015). åtkomstdatum april 17, 2024. https://socvet.se/article/view/2514.