Ponnert, Lina, och Kerstin Svensson. ”När förpackade idéer möter Organisatoriska Villkor”. Socialvetenskaplig tidskrift 18, no. 3 (december 3, 2015). åtkomstdatum maj 21, 2024. https://socvet.se/article/view/2510.