Carlbom, Aje, Ulla-Carin Hedina, och Sven-Axel Månsson. ”Religion Och Social förändring. En Introduktion”. Socialvetenskaplig tidskrift 16, no. 3-4 (april 12, 2016). åtkomstdatum april 17, 2024. https://socvet.se/article/view/2498.