Carlbom, Aje. ”Oförutsedda Konsekvenser Av Dialog Med självutnämnda Muslimska Ledare”. Socialvetenskaplig tidskrift 16, no. 3-4 (april 12, 2016). åtkomstdatum april 19, 2024. https://socvet.se/article/view/2496.