Dencik, Lars. ”Diasporans Dialektik: Om Konsten Att Vara Judisk I Den Svenska Moderniteten”. Socialvetenskaplig tidskrift 16, no. 3-4 (april 12, 2016). åtkomstdatum april 15, 2024. https://socvet.se/article/view/2494.