Sallnäs, Marie, Stefan Wiklund, och Hélène Lagerlöf. ”Social barnavård Ur Ett välfärdsperspektiv. Ekonomiska Och Materiella Resurser, Psykisk hälsa Och tillgång till Socialt stöd för Ungdomar I Familjehem Och Vid Institutioner”. Socialvetenskaplig tidskrift 17, no. 1 (april 12, 2016). åtkomstdatum oktober 2, 2022. https://socvet.se/article/view/2489.