Topor, Alain. ”Medikaliseringen Av Det Psykosociala fältet. Om En kunskapssammanställning från Socialstyrelsen, IMS”. Socialvetenskaplig tidskrift 17, no. 1 (april 12, 2016). åtkomstdatum december 9, 2023. https://socvet.se/article/view/2487.