Sallnäs, Marie, Stefan Wiklund, och Hélène Lagerlöf. ”Samhällsvårdade Barn, Gate-Keeping Och Forskning”. Socialvetenskaplig tidskrift 17, no. 2 (april 12, 2016): 116–133. åtkomstdatum december 2, 2023. https://socvet.se/article/view/2483.