Andersson, Katarina. ”Valfrihet Och mångfald – Ett Dilemma för hemtjänsten”. Socialvetenskaplig tidskrift 17, no. 3-4 (april 12, 2016). åtkomstdatum april 19, 2024. https://socvet.se/article/view/2479.