Dellgran, Peter, och Staffan Höjer. ”Nya Trender Och Gamla mönster. Doktorsavhandlingarna I Socialt Arbete 1980-2009”. Socialvetenskaplig tidskrift 18, no. 2 (april 12, 2016). åtkomstdatum april 17, 2024. https://socvet.se/article/view/2469.