Jeppsson Grassman, Eva, Lotta Holme, Annika Taghizadeh Larsson, och Anna Whitaker. ”Ett långt Liv Med särskilda förtecken: Livslopp Och åldrande Hos människor Med funktionsnedsättningar”. Socialvetenskaplig tidskrift 18, no. 2 (april 12, 2016). åtkomstdatum april 19, 2024. https://socvet.se/article/view/2467.