Dunér, Anna, och Elisabeth Olin. ”En Begynnande Professionalisering? Om gränsarbete Och Kompetenskrav Inom Funktionshinderverksamhet Och äldreomsorg”. Socialvetenskaplig tidskrift 18, no. 4 (april 12, 2016). åtkomstdatum mars 2, 2024. https://socvet.se/article/view/2461.