Bergmark, Anders, och Tommy Lundström. ”Debatt: Divergent Perspectives on the Dodo Bird? A Comment to Mullen, Shuluk and Soydan”. Socialvetenskaplig tidskrift 19, no. 1 (april 12, 2016). åtkomstdatum april 17, 2024. https://socvet.se/article/view/2458.