Bergmark, Anders, och Tommy Lundström. ”Debatt: Svaga Argument Gentemot Drontens Dom – Ett Svar till Knut Sundell”. Socialvetenskaplig tidskrift 19, no. 1 (april 12, 2016). åtkomstdatum april 17, 2024. https://socvet.se/article/view/2456.