Stranz, Hugo, och Stefan Wiklund. ”Oskälig levnadsnivå? En Studie Av inkomstnivåer Bland ensamstående mödrar Med Socialbidrag”. Socialvetenskaplig tidskrift 19, no. 2 (april 12, 2016). åtkomstdatum februari 29, 2024. https://socvet.se/article/view/2452.