Andersson, Gunvor. ”Reflektioner Om Dilemman I Social barnavård”. Socialvetenskaplig tidskrift 20, no. 2 (april 12, 2016). åtkomstdatum juli 16, 2024. https://socvet.se/article/view/2438.