Lundström, Tommy, och Emelie Shanks. ”Hård Yta Men Mjukt innanmäte. Om Hur Chefer Inom Den Sociala barnavården översätter Evidensbaserat Socialt Arbete till Lokal Praktik”. Socialvetenskaplig tidskrift 20, no. 2 (april 12, 2016). åtkomstdatum juli 17, 2024. https://socvet.se/article/view/2436.