Johansson, Mairon, och Ann-Sofie Bergman. ”Mirakel Inom äldreomsorgen? – idén Om En Salutogen äldreomsorg Och Dess omsättning I Praktiken”. Socialvetenskaplig tidskrift 21, no. 1 (april 12, 2016). åtkomstdatum april 19, 2024. https://socvet.se/article/view/2425.