Johansson, Stina, Stefan Sjöström, och Katarina Andersson. ”Ledare (Från Redaktionen)”. Socialvetenskaplig tidskrift 21, no. 2 (april 12, 2016). åtkomstdatum februari 29, 2024. https://socvet.se/article/view/2422.