Enbom, Jesper, Stefan Sjöström, och Adam Öhman. ”Institutionella Villkor för Mediehantering – En jämförande kartläggning Mellan socialtjänst, Skola Och Polis”. Socialvetenskaplig tidskrift 21, no. 2 (april 12, 2016). åtkomstdatum april 19, 2024. https://socvet.se/article/view/2419.