Eriksson, Lena, Morten Sager, Carin Staland-Nyman, och Gunnel Hensing. ”Expertis, Sjukskrivning Och mötet Mellan Normal Och Post-Normal Vetenskap”. Socialvetenskaplig tidskrift 21, no. 2 (april 12, 2016). åtkomstdatum november 29, 2022. https://socvet.se/article/view/2418.