Jönson, Håkan. ”Nya Avhandlingar: Hjälp Att Bevara Eller förändra? Åldersrelaterade Diskurser Om Omsorg, stöd Och Service”. Socialvetenskaplig tidskrift 21, no. 3-4 (april 12, 2016). åtkomstdatum december 2, 2023. https://socvet.se/article/view/2413.