Ryrstedt, Eva. ”Får Jag Inte bestämma något själv? En Studie Av kvarstående beslutanderätt Hos Dementa äldre”. Socialvetenskaplig tidskrift 21, no. 3-4 (april 12, 2016). åtkomstdatum juni 10, 2023. https://socvet.se/article/view/2409.